สล็อต
Slot-Ufabet

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด : 20 มิถุนายน 66

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเนื้อหาส่วนนี้นั้นอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของการทำงานยูฟ่าเบทกับการรวบรวมข้อมูล การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลของนักพนันผู้ใช้บริการ และบอกทุกท่านเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของการใช้บริการและวิธีที่กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้บริการ เราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการในการใช้บริการหากท่านนั้นตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นั้นเอง

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นั้นจะมีความหมายภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฎในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานความเป็นส่วนตัวนี้ : 

 • บัญชี หมายถึง บัญชีที่ใช้งานเฉพาะสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานสำหรับคุณเพื่อการเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
 • บริษัทในเคลือ หมายถึง นิติบุคคลทีี่ทำการควบคุมการใช้บริการ ถูกควบุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” หมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่านั้นส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่มีสิทธิ์เพื่อการลงคะแนนทำการเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจการจัดการอื่นๆนั้นเอง
 • บริษัท (เป็นการใช้คำเรียก “บริษัท”,”เรา”,”พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลง ณ ที่นี้) หมายถึง UFABET
 • คุ้กกี้ เรียกได้ว่าเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่บนเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์ อุแกรณ์พกพา แท็ปเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใด โดยมีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ท่ามกลางการใช้งานที่หลากหลายนั้นเอง
 • ประเทศ หมายถึงประเทศที่เปิดให้บริการ : ประเทศไทย
 • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆที่ใช้บริการ สามารถเข้าเล่นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือสมาร์ทโฟน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลการใช้บริการของนักพนันที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้
 • บริการ หมายถึง การเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประมวลผลของข้อมูลการใช้บริการในนามของบริษัท หมายถึงบริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่ทางบริบัของยูฟ่าเบทว่าจ้างให้อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการเกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อชช่วยให้บริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ
 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ทำการรวบรวมอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือโดยจากโครงสร้างพื้นฐานการใช้บริการ (เช่น ระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์)
 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ UFABET เข้าใช้บริการได้ที่ https://www.ufabet.group/
 • คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือ เข้าร่วมบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงการใช้บริการ ตามความเหมาะสมนั้นเอง

การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ประเภทการใช้บริการของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรานั้น ท่านอาจจะต้องทำการกรอกข้อมูลระบุตัวตนในการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องสามารถที่จะติดต่อหรือระบุตัวตนได้ ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัด ตัวอย่าง : 

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการเข้าใช้บริการของท่านนั้นจะถูกรวบรวมเข้าอัตโนมัติ ข้อมูลที่เรากล่าวถึงในที่นี้คือข้อมูลที่รวบรวมต่างๆ เช่น ที่อยู่ของอินเตอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทของบราวเซอร์ ห้าเข้าใช้บริการที่ท่านนั้นเข้าใช้บริการ วันและเวลาที่เข้าใช้บริการ เวลาที่เข้าใช้บริการในหน้านั้นๆ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลวินิฉัยอิ่นๆ 

เมื่อคุณเข้าใช้บริการผ่านอุแกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ สมาร์ทโฟน ทางเรานั้นก็จะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังไม่จำกัดประเภทของอุปกรณ์มือถือในการใช้บริการที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฎิบัติการชองมือถือ ประเภทอินเตอร์เน็ตมือถือบราวเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และวินิจฉัยข้อมูลอื่นๆ

 

ทางเราจะทำการรวบรวมข้อมูลบราวเซอร์ของคุณ ส่งมาเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

ทางเรานั้นได้มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คลเายกัน เพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจำเก็บข้อมูลวิเคราะห์บางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่เราใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อทำการรวบรวมติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นเทคโนโลยีที่เราใช้ได้แก่ : 

 • คุกกี้บราวเซอร์หรือคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์เว็บไซต์ที่คุณใช้บริการ สามารถสั่งบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการปฎิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือทำการกดว่าคุกกี้เมื่อใดจะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่กดตกลงการยอมรับคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการหน้านั้นๆได้เลย เว้นแต่ว่าท่านนั้นจะทำการปรับการตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฎิเสธคุกกี้ซึ่งเว็บของเรานั้นต้องใช้บริการคุกกี้
 • เว็บบีคอน บางส่วนของเว็บไซต์การใช้บริการ (หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่มีการอนุญาตให้บริษัท เช่น เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือทำการเปิดอีเมลล์สถิติเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมในการใช้บริการและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการใช้งานและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้ที่เปิดให้ทุกท่านกดยอมรับั้นอาจจะเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” คุกกี้ถาวรนั้นยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ส่วนตัวพกพาของท่านเมื่อคุณทำการออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้เซสชันนั้นจจะถูกลบทันที่ที่ปิดบราวเซอร์ 

ซึ่งทางเว็บไซต์ของเรานั้นใช้ทั้ง คุกกี้แบบเซสชันและถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง : 

คุกกี้ทั้จำเป็น / จำเป็น

ประเภทคุกกี้ : คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย : บริษัทUFABET

วัตถุประสงค์ : สำหรับคุกกี้เหล่านี้นั้นมีความสำคัญในการให้บริการแก่ท่านผ่านเว็บไซต์เดิมพพนเพื่อให้ท่านนั้นสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้ และทำการป้องกันบัญชชีผู้ใช้ที่ฉ้อฉล หากว่าไม่มีคุกกี้บริการที่ท่านขอใช้บริการไม่สามารถเล่นได้ และทางเรานั้นก็จะใช้คุกกี้เหล่านี้ให้บริการแก่ท่านอย่างปลอภัย

นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท : คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย : บริษัทUFABET

วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้นั้นระบุว่าผู้ใช้บริการยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้การทำงาน

ประเภท : คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย : บริษัทUFABET

วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรานั้นสามารถจดจำตัวเลือกที่ทำเพื่อให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาการใช้บริการ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนคำกำหนดของท่านใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้บริการ

สำหรับเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ : 

 • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาการใช้บริการของเรา รวมไปถึงการตรวจสอบการใช้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของเรา : เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ สามารถเข้าใช้ฟังก์ชั่น ของบริการให้ท่านในฐานะผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
 • สำหรับการปฎิบัติตามสัญญา : การพัฒนาการปฎิบัติตามและการดำเนินตามสณญาการซื้อผลิตภัณฑ์การใช้บริการที่ท่านนั้นได้ซื้อและสัณญาการใช้บริการ
 • เพื่อติดต่อท่าน : เป็นการติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กซ์ทรอนิกซ์ เช่นการแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพิเคชั่นมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือบอกข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการงานของบริการตามสัณญา รวมไปถึงการอัปเดตข้อมูลความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผลการใช้งาน
 • เพื่อผู้ใช้งาน :  ได้รับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการและกิจกรรมอื่นๆที่ทางนั้นจะทำการนำเสนอ เรียกได้ว่าสะดวกกับการใช้บริการ
 • ยอมรับคำขอ : สำหรับการเข้าร่วมและจัดการคำขอของผู้ใช้บริการถึงบริษัทUFABET
 • เพื่อการถ่ายโอนธุรกิจการใช้บริการ : ทางบริษัทของเรานั้นอาจจะมีการใช้ข้อมูลของท่านเพ่อทำกรประเมินดำเนินการควบคุมขยายกิจการการปรับโครงสร้าง ปรับองค์กร พัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือคลองนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเราในสินทรัพย์ที่ถ่าโอน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น : ทางบริษัทของเรานั้นอาจจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้นของการใช้งานพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการการตลาดเพิ่มประสบกาณ์ของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 18+

ทางเว็บไซต์ของเรานั้นไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีทางบริษัทเรานั้นจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้ใช้บริการท่านใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านใดที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่และทราบว่าบุตรหลานของท่านนั้นได้ให้ข้อมูลแก่ทางบริษัทเราไป โปรดติดต่อมา หากทางเราได้เรื่องว่าได้รับข้อมูลส่วนตัวขากบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันยินยอมจากผู้ปกครองทางเรานั้นก็จะทำการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ทันที 

หากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานการใช้งานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่านผู้ใช้บริการและประเทศของท่านดังนั้นการได้รับความยินยอมจากผู้ฝกครองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นก่อนที่จำนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในเชิงการพัฒนาบริษัท

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ทางเว็บไซต์ที่ให้บริการของเรานั้นอาจจะมีลิงค์ที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ของเรา หากลิงค์ที่ท่านกดเข้าใช้บริการเป็นลิงค์ของบุคคลที่ 3 ท่านจะถูกนำพาไปลิงค์บุคคลที่ 3 เราขอแนะนำให้ท่านที่ใช้บริการนั้นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่ใช้บริการ 

เราไม่สามารถที่จะทำการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ แนวทางปฎิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบาความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบาความเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้ง ทางบริษัทของเรานั้นจะทำการแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น โดยจะอัปเดตข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางหน้านี้นั้นเอง

 

เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลล์ที่สมัครข้อมูลการใช้บริการหรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับยริการของทางบริษัทเรา ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และอัปเดตข้อมูลวันที่ล่าสุดที่ด้านบนของหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ท่านผู้ใช้บริการควรที่จะทำการตรวจสอบนโนบายส่วนนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลเมื่อมีการแจ้งผ่านหน้านี้

ติดต่อเรา

หากท่านนั้นมีข้อมสงสัยคำามใดๆ เเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นั้น สามารถติดต่อเราได้ที่

 • โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://www.ufabet.group/contact-us
 • ทางหมายเลขโทรศัพท์: 080-857-8843