สล็อต
Slot-Ufabet

นโยบายการเดิมพันกับความรับผิดชอบ

เป้าหมายนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการนโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ : 

 • ดูแลความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พนักงานโดยมีการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างการเดิมพันที่สนุกสนานรับผิดชอบการเดิมพัน
 • ให้ข้อมูลความรู้และแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิก และชุมชนการเดิมพันท้องถิ่นเกี่ยวกับความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในการเดิมพัน
 • ให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสำคัญให้กับ นักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก และ ชุมชนท้องถิ่น และมีการช่วยเหลือสโมสรในความพยายามที่จะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน
 • มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการพนันคืออะไร ?

ปัญหาการพนันอาจเกิดขึ้นเมื่อการพนันส่งผลให้เกิดที่ตามมาหลายประการโดยที่ : 

 • ความปลอดภัยและ/หรือความเ็นอยู่การเดิมพันที่ดีของลูกค้าการพนันและหรือครอบครัและเพื่อนของนักพนันตกอยู่ในความเสี่ยง
 • และอาจเกิดผลกระทบด้านลบขยายไปสู่ชุมชนในวงกว้าง

ผลกระทบที่อาจเกิดอันตรายจากปัญหาการเดิมพัน

ผลเสียที่ออาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาการพนันต่อบุคคลและชุมชนคือ : 

 • ส่วนบุคคล – ความตึงเคลียยดการเดิมพัน ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล สุขภาพไม่ดี การฆ่าตัวตาย
 • งานและการเรียน – ตกงาน ขาดเรียน มีผลงานตกต่ำ
 • การเงิน – ความลำบากทางการเงิน หนี้สิน การขาดทุนน และ ล้มละลาย
 • กฎหมาย – การโจรกรรม ฉ้อโกง และ การหลอกหลวง
 • ความสัมพันธ์ – อาจเกิดความรุนแรงภายใครอบครัว การแตกหักหย่าร้าง การถูกทอดทิ้งจากครอบครัว
 • บริการชุมชน – แรงกดดันต่อองค์กรการกุศลและเงินของสาธารณะ

การพนันควรมีความรับผิดชอบอย่างไร ?

การพนันที่ดีนั้นต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในการให้บริการ ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตรายได้ ด้วยการพนันนั้นจะลดลงและผู้คใช้บริการและผู้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการเข้าร่วม การพนัน

การเดิมพันพนันอย่างรับผิดชอบเกิดขึ้นจากการกระทำร่วมกัน และการเป็นเจ้าของร่วมกันโดย บุคคล ชุมชน อุตสาหกรรมการพนัน และ รัฐบาล เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการตอบสนองต่อข้อกังวลของชุมชน

กลยุทธ์การลดอันตราย

 • UFABET มีหน้าที่ต่อความรับผิดชอบในการปฎิบัติตามนโยบายการเล่นเกมพนันอย่างรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
 • UFABET มีการใช้กลยุทธ์เพื่อการลดอัตราความมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพนันออนไลน์